วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2/11/52...วันแรกของการฝึกประสบการณ์เป็นวันที่ผมมีความรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงาน เมื่อเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้พบ กับครูพี่เลี้ยงนั่นก็คือครูธำรง มานิชเจริญ ก็ความยินดีที่ได้มาฝึกงานกับครูธำรงค์ ครูก็ได้อธิบายเรื่องการเข้าทำงานว่า ทุกเช้าเวลา 7.15 น. ผมต้องมาเปิดรายการโทรทัศน์ให้กับน้องๆ ได้ดูในโรงอาหารในเรื่องสาระการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาจนถึงเวลา 8.00 น. และครูได้แนะนำการใช้อุปกรณ์ในห้องประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่ผมต้องมีหน้าที่ดูแล

3/11/52...วันนี้เป็นวันที่สองของการฝึกงานผมก็ได้เข้าไปรายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายก็คือ ครูรพี โกมลนุสิต ท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ท่านก็ได้แนะนำหน้าที่ที่ผมจะต้องรับผิดชอบในการฝึกงาน …หน้าที่ของผมในวันนี้คือต้องเปิดรายการโทรทัศน์ให้กับน้องๆ และทุกเช้าผมก็ได้เจอกับท่านรองอุทัย คะณา เราก็ได้พูดคุยกับท่านเพียงเล็กน้อยด้วยคำว่า “สวัสดีครับ” ซึ่งท่านเป็นคนที่กันเองมากเช่นเดียวกับครูธำรงค์ ท่านก็ได้แนะนำกระบวนการการทำงานของแต่ละวันให้ผมได้ทราบ ในห้องประชาสัมพันธ์ ก็ทีครูทัศนา งามขำ ซึ่งเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนและฝึกให้กับนักเรียนได้เป็นผู้ประกาศข่าวในแต่ละวันครูอ้อหรือครูดวงพร มรกต ให้มาพบกับรองรพี ที่ห้องธุรการ ก้าวแรกที่ได้เดินเข้าไปนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากทำอะไรไม่ถูกเลย ท่านก็ได้สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวของผมเล็กน้อยและก็ได้แนะนำหน้าที่ของผมได้แก่1.ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องโสตทัศนูปกรณ์2.เปิดรายการโทรทัศน์ช่วงเช้าและช่วงเวลากลางวัน3.จัดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง4.ตั้งใจ ขยันทำงาน ขวานขวายเพื่อตัวเราเองจากนั้นผมก็ได้มาทำความสะอาดและตัดต่อวีดีโอ จัดเก็บแผ่นซีดีนี้แหละคือหน้าที่ของผมในวันนี้

4/11/52 ...งานของผมวันนี้ได้แก่1.ตัดต่อวีดีโอแบ่งเป็นตอน ตอนละ15นาที่2.ทำหัวเรื่องที่มีมาต่อเข้ากับเนื้อหา3.แก่ไขวีดีโอที่พี่หนึ่งทำไว้ เรื่องพระอาจารย์สมปอง4.ทำไตเติ้ลจบของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาใส่เข้ากับรายการเปิดรายการทีวี เรื่องการ์ตูนเฮฮา 3 ภาษา แก้ไขสัญญาณทีวี ห้อง ป.2/4 มีการขัดข้องทางเสียงก็เป็นการปรับสัญญาณใหม่ ตัดต่อวีดีโอ วิทยาศาสตร์ 3 ตอน การตัดต่อในครั้งแรกผมรู้สึกค่อนข้างสับสนบ้างเล็กน้อย แต่พอได้สักครู่ผมก็เริ่มเปิดเครื่องต้องใจเย็นและตั้งสมาธิก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เขียนโดย นาย ปราการ เหลืองทองคำ ที่ 12:41 ก่อนเที่ยง

5/11/52
ตัด VCD พระมหาสมปอง
เช็คจำนวนเสื้อกีฬาสี
เปิดรายการทีวี เรื่อง
- เพื่อนภาษาอังกฤษ
- บทสวดสรภัญญะ
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
วันนี้ผมก็มีความรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่ฝึกงานแล้ว วันนี้ผมก็เปิด VCD เรื่อง ภาษาอังกฤษ แล้วก็มาทำความสะอาดห้อง ปัดฝุ่นนิดหน่อย ก็เรียบร้อย หน้าที่ต่อไปของผมก็คือ นับจำนวนเสื้อกีฬาสี เพื่อทำการเบิกรับเสื้อกีฬาสีของน้องๆ ก็จะมี 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีชมพู ก็ไม่มีอะไรมากกับงานตรงนี้
VCD พระมหาสมปอง คือหน้าที่ของผม
ตอนนี้ผมมีความไม่เข้าใจกับเรื่องระบบเครื่องเสียง ผมจึงถามครูธำรงให้อธิบายการต่อเดินสายของชุดเครื่องเสียง และก็ทำการติดตั้งเดินสาย เพื่อความเข้าใจของผมเอง โดยการทำการติดป้ายทุกสายเพื่อเขียนบอกให้รู้ว่าสายอะไร ต่อเข้าสายอะไร

6/11/52
ถ่ายรูปรับทุน
วันศุกร์วันนี้มีการมอบทุนการศึกษาหน้าเสาธง หน้าที่ของผมคือ การบันทึกภาพ นำมันจุเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อมาทำการเช็คสาย ติดป้ายแต่ละเส้น เพื่อทำการแยกการใช้สายแต่ละเส้น เวลาเที่ยง 10.30 น. – 12.30 น. ผมก็เปิดรายการ TV เรื่องระบบย่อยอาหาร เป็นการ์ตูน
งานใหม่เข้ามาวันนี้ คือ ออกแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร

9/11/52
ถ่ายรูปการสอบธรรม
ถ่ายภาพหน้าเสาธง และสถานที่สอบต่างๆ ได้แก่ ชั้น ป.5 ป.6 อาคารสามทบ โรงอาหาร บันทึกภาพทุกห้อง เพื่อเป็นหลักฐาน งานต่อไปของผมก็คือ ผมว่าจะจัดห้องประชาสัมพันธ์ใหม่ เพราะผมคิดว่า ความเป็นระเบียบเป็นเรื่องที่สำคัญ ความเรียบร้อยเพื่อจะได้ว่าระบบการดูแลได้ง่ายสะดวกแก่การใช้สถานที่

10/11/52
เปิดรายการโทรทัศน์
ตรวจเช็ค เครื่องเล่น เทปวีดีโอ
เวลา 07.15 น. ของวันนี้ ผมก็เจอกับครูอุทัย ท่านก็ได้หา CD มาให้น้องๆในเรื่องของ เมืองจราจรจำลอง และ Junior 2 English ผมก็ได้เปิด เรื่อง เมืองจราจรจำลองก่อน เพื่อให้น้องๆได้รู้ในเรื่อง กฎจราจรจำลองนั้นเอง
งานต่อไปของผมก็คือ ทำความสะอาดเครื่องเล่นเทปวีดีโอ ต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื่อง DVD เพื่อทำการบันทึกเป็น DVD

11/11/52
1. เปิดรายการ TV
2. ศึกษาเรื่องบันทึก DVD
3. ตรวจสอบระบบ TV ป.4/2
รายการ TV ที่ผมเปิดวันนี้ เรื่อง กฎจราจร
ปริ้นหน้าปก
ผมก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบันทึกสัญญาณ อนาล็อค เป็นดิจิตอล การใช้เครื่องเล่นและบันทึก DVD ดูระบบ TV และเครื่องเล่น DVD ห้อง ป. 4/2 ปัญหาที่พบคือ
1. สายเคเบิ้ลเข้า TV จุ้มต่อเสีย
2. สัญญาณภาพไม่ชัด
จัดรายการเทป VDO
บันทึก VDO เรื่อง
1. เอดส์ที่รัก
2. มหันตภัยในสถานศึกษา
3. ผักปลอดสารพิษ
4. ตัวฉันเป็นของฉัน
5. เด็กดีปี 2000
6. ปัญหาขยะ
7. คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

12/11/52
1. เปิดรายการ TV
2. เปิดบทสวดสรภัญญะ
3. บันทึก VDO
4. ตรวจเช็คจุดติดตั้งไมค์
เรื่องเพื่อนภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 เปิดบทสวดมนต์
ยกป้ายหน้าโรงอาหาร
ศึกษาการสอนคอมพิวเตอร์ กับ ดร.ธำรงค์ พานิชเจริญ ในการสอนวันนี้ ก็จะเป็นเรื่อง MS-EXCEL ผมก็ได้เข้ามานั่งศึกษา ในเรื่องของการสอน มีแนวทางในการสอนอย่างไร ปฏิบัติในการเตรียมตัวสอนอย่างไรบ้าง ศึกษาเนื้อหาที่จะสอนอย่างละเอียด ศึกษาวิธีการถ่ายทอดการสอนให้นักเรียนเข้าใจ ครูธำรง ก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1 หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้สอนในเรื่อง แนะนำเครื่องมือการใช้งาน แบบฝึกที่ 1 ก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการสร้างตาราง และใส่ข้อมูลลงในตาราง ก็ให้นักเรียน ป. 5 ได้สอบถามข้อมูลจากเพื่อนในห้องแล้วบันทึกลงในกระดาษฝึกที่แจกให้ แล้วสัปดาห์หน้ามาลงมือทำแบบฝึกที่ 1 นี้ เป็นการวางแผนการทำงานก่อนที่จะมีการลงมือใช้อุปกรณ์
บันทึก VDO ต่อจากเรื่องที่แล้วมาตรวจสอบไมค์ที่จะใช้ในการทำบุญในวันศุกร์ของ ทุกสัปดาห์ที่สนามฟุตบอล

13/11/52
1. บันทึกภาพการทำบุญ
เปิดรายการของ ETV เรื่องการ์ตูน ภาษาอังกฤษ บันทึกภาพบรรยากาศของนักเรียน ป.1-2 ใส่บาตร
ออกแบบบล็อกของตนเองและตกแต่ง
ปรึกษาครูจะเด็ดในเรื่องการสร้าง E-BOOU เพื่อนำมาใส่ใน Blog ทำภาพใส่และบันทึกข้อความให้มีความแปลกตาขากของเพื่อนๆในห้อง และผมคิดว่าที่ทำออกมาก็มีความโดดเด่นของการใช้ Blog

16/11/52
1. นิทรรศการ
สวนสัตว์เขาเขียว ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในสวนสัตว์ก็จะมีสัตว์หลายๆชนิด ได้แก่ ที่ที่1 (บันทึกภาพ)
1. สวนผีเสื้อ ก็จะมีผีเสื้อนานาพันธ์มากมาย
2. สวนช้าง ก็จะมีช้างมากมาย และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยวิทยากรแจกใบความรู้ แบบนี้และทุกฐาน
3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้าน การสาธิตทำน้ำยาซักผ้า
4. หมูเสือป่า
5. สัตว์แอฟริกา

17/11/52
1. ทำความรู้จักครู
2. บันทึกภาพนิ้ว
ครูประจำห้องโสต ชื่อครูเอ ก็จะเป็นการคุยเรื่องการทำงานร่วมกัน
เก็บภาพบรรยากาศการประเมินนักเรียนพระราชทานทุกคน ถ่ายภาพการสัมภาษณ์ การตรวจดูผลงานของน้องแตงโม เวลา 08.45 – 11.30 น.

18/11/52
1. เปิดรายการ
2. ศึกษาการทำหุ่นยนต์
มาวันนี้ก็มีพี่เอ เป็นพี่ที่มาทำงานอยู่ห้องโสตรายการที่เปิดก็เป็นเรื่อง เพื่อภาษาอังกฤษ ช่วง 08.00 น. ผมก็จะไปศึกษาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และผู้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยครู จะเด็ด
ผมได้รับมอบหมายในการดูแลนักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์เคลื่อนที่ โดยมีทีม 1 ทีม คือ นักเรียนชั้น ป.6 3 คน ก็ช่วยกันคือวิธีการทำให้เคลื่อนที่ได้เร็ว
ช่วยแนะนำน้องๆ ในเรื่องของการสร้างเว็บ ในการแข่งขันก็มีหลักดังนี้
1. การเชื่อมโยงในหน้าเดียวกัน
2. การเชื่อมโยงไปหน้า Web Page
3. การเชื่อมโยงในหน้า Home Page
4. การเชื่อโยงในหน้า E-mail
5. แทรกรูปภาพ
6. สร้างคอลัมป์
7. แทรกภาพเคลื่อนไหว
8. ความคิดสร้างสรรค์
9. ความสวยงาม

19/11/52
1. แนะนำการสร้างหุ่น
2. ตรวจเช็คสัญญาณ TV
3. เปิด-ปิด บทสวดมนต์
ในห้องทำหุ่นตัวใหม่เพื่อทำการเปรียบเทียบกับตัวเดิมว่าตัวไหนมีความเร็วกว่ากัน ปรับแต่ง การเคลื่อนไหว โดยการทดเฟืองให้แรงขึ้น
10.00 น. ก็ศึกษาการสอน Excel จากครูธำรง ชั้น ป. 5 เรื่องการสร้างตารางจากใบงานสัปดาห์ที่แล้ว
ตรวจเช็คสัญญาณ TV ห้อง 2/4 ห้อง 2/6 ห้อง 4/6 ห้องสมุดอนุบาล
ห้อง 2/4 มีปัญหาที่สัญญาณเสียง
ห้อง 2/6 และห้อง 4/6 สัญญาณภาพมาไม่ปกติต้องหาสัญญาณใหม่
ส่วนห้องสมุดอนุบาล ติดตั้ง TV และเครื่องเล่น DVD
เผยแพร่ภาพรายการ TV เรื่องบทสวดสรภัญญะ ปัญหาต้องไปมาในการตรวจเช็ค TV แต่ละห้อง โดยที่ไม่มีผู้ควบคุมเครื่องส่งต้องวิ่งไปมา

20/11/52
1. ประกอบหุ่นวิ่งเร็ว
2. ถ่ายภาพการอบรม
การประกอบหุ่นยนต์ ตัวนี้เพื่อเป็นการศึกษาและการออกแบบในการประดิษฐ์หุ่นคนวิ่งเร็วในการแข่งขันวิชาการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับห้อง ป.6 1 ทีม ออกแบบและสอนการประกอบการตัดไม้ การโมตัวเครื่องและการแก้ไขสถานการณ์จริง
บันทึกภาพ VDO การอบรมพระพุทธศาสนา ของชั้น ป.4 กิจกรรมก็จะมีการฝึกไหว้พระ การทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู ขัดห้องน้ำ ความสนุกสนานของน้องๆก็ทำให้มีแววของรอยยิ้มที่สดใส สนุกไปกับกิจกรรม

23/11/52
1. สอนการทำหุ่น
2. Copy DVD
แนะนำการประกอบมอเตอร์อธิบายการวางแผนในการสร้างมี 3 คน ก็แบ่งกันคนละหน้าที่ ตัดไม้ ประกอบ เจาะรู การวัดไม้ใช้เลื่อยระยะหลังมอเตอร์กับเพลาหน้า Coppy DVD ลงแผ่น

24/11/52
1. บันทึกภาพ
2. เตรียมอุปกรณ์
งานบันทึกภาพการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันของนักเรียนบันทึกเป็น VDO และภาพนิ่งคุยเรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว โดยมี 2 โรงเรียน 1.อนุบาลราชบุรี 2. ดรุณา

25/11/52
1. ดูแลนักเรียน
2. เข้าค่ายลูกเสือ
3. บันทึกภาพกิจกรรม
07.00 จัดแถวนักเรียนขึ้นรถโดยผมเป็นผู้ดูแลนักเรียนห้อง ป. 6/4 ในรถคันที่ 4 ณ ค่ายสุทธิศึกษาในการเข้าค่ายพักแรม ก็จะมีวิทยากรเป็นผู้ควบคุมนักเรียนที่มาเข้าค่ายวันแรก กิจกรรมก็จะมีการนันทนาการการละลายพฤติกรรม มีความสนุกสนานเดินทางไกล ฐานฝึกกำลังใจ ฝึกระเบียบแถว การรับประทานอาหาร หน้าที่ของผม คือ เก็บภาพกิจกรรม เป็น VDO และภาพนิ่ง ทุกกิจกรรมของแต่ละวัน ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ มีความสนุกสนาน ทั้งตัวผมเองและนักเรียน

30/11/52
1. ดูแลเครื่องขยายเสียง
การแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นการดูแล คอยช่วยเหลือความสะดวกในการจัดกิจกรรม บันทึกภาพ ชมการแข่งขัน ส่งถ่ายข้อมูล VDO ลงคอมพิวเตอร์ทำการตัดต่อ